Depauw University Management Fellows Internships


Business Internships

Sponsored by The Hubbard Center for Student Engagement

Job Information

Broadridge Financial Solutions Market Intelligence Intern in Gdańsk, Poland

Broadridge, a global fintech leader with over $4 billion in revenue, provides communications, technology, data, and analytics. We help drive business transformation for our clients with solutions for enriching client engagement, navigating risk, optimizing efficiency, and generating revenue growth.

Broadridge employs over 10,000 full-time associates globally with a significant presence in North America, Europe, and Asia. Please visit our website at www.broadridge.com to learn more.

-Our Associates Matter.Everyone Benefits from Diversity - Inclusion.Diverse - Inclusive Teams Drive Growth.-

The candidate will be responsible to create and /or update new Asian funds within our Phoenix database and link them to funds. Internship - FundFileIn today's highly competitive financial environment, the financial services industry is faced with significant challenges including -- client retention, transparency, operational efficiency, regulatory change, and emerging digital strategies. Accessing the most up-to-date information is therefore crucial to the success and development of this industry. AccessData, a Broadridge company, offers data-driven solutions on a leading-edge platform to mutual fund manufacturers and distributors to manage those challenges in order to drive business growth maximize operational efficiencies and manage risk.Broadridge Access Data is looking for an Intern to help support the FundFile data source.General Responsibilities:* Work with FundFile data team to create and /or update new Asian funds in our database.Carry out extensive data checks to ensure added data is correct and in order. Work with SalesWatch product director and data team to ensure data is accurate and timely and product and operations is evolving in conjunction with the FundFile and SalesWatch product roadmap.Requirements:Key competencies:* Good written and spoken English* Good numerical skills and attention to detail* Ability to learn quickly and work independently* Able to work against deadlines* Strong written and verbal communication skills* Ability to combine information from various sources* Excel, Word, PowerPoint

Płatny staż – FundFile

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku branża usług finansowych stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak: utrzymanie klienta, przejrzystość, efektywność operacyjna, zmiany regulacyjne i rozwijające się strategie cyfrowe. Uzyskanie dostępu do najbardziej aktualnych informacji jest kluczowe dla sukcesu i rozwoju tej branży. AccessData, firma Broadridge, oferuje rozwiązania oparte na danych finansowych na najnowocześniejszej platformie dla emitentów i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, aby efektywnie stawiać czoła wyzwaniom w celu przyspieszenia rozwoju firmy, zmaksymalizowania wydajności operacyjnej i zarządzania ryzykiem.

Broadridge Access Data szuka stażysty, który pomoże w obsłudze bazy danych FundFile.

Obowiązki:

  • Współpraca z zespołem FundFile, aby utworzyć i / lub zaktualizować azjatyckie fundusze w naszej bazie danych.

  • Przeprowadzanie szczegółowej kontroli danych, w celu upewnienia się, że dodane dane są poprawne i uporządkowane.

  • Współpraca z dyrektorem produktowym i zespołem SalesWatch, aby zapewnić dokładność i aktualność danych, i zagwarantować, że produkty i operacje postępują zgodnie z planem rozwoju produktów FundFile i SalesWatch.

Wymagania i kluczowe kompetencje:

  • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie

  • Dobre umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły

  • Umiejętność szybkiego uczenia się i samodzielnej pracy

  • Zdolność do pracy pod presją czasu

  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktu w formie pisemnej i ustnej

  • Zdolność zbierania i łączenia informacji z różnych źródeł

  • Obsługa pakietu MS Office: Excel, Word, PowerPoi

DirectEmployers